Over mijn werk

Mijn werk ontstaat vrijwel altijd uit mijn verbijstering over de griezelig dunne grens tussen leven en dood, en mijn gevoel van machteloosheid daarin.

Als kunstenaar wil ik ook op de grens balanceren, tussen aantrekken en afstoten, tussen koesteren en kwellen, tussen macht en onmacht, tussen leven en dood. Liefst wel met humor.

Ik maak video’s, installaties en objecten; het ene komt voort uit het andere.  ‘Het effect van werkelijkheid’  is heel belangrijk voor mijn werk.

 

pers over mijn werk:

  • 2011: Friesch Dagblad, ‘Bewegende beelden over leven en dood van Mathilde hemmes’

Vooral haar video’s bieden de mogelijkheid zowel een confronterend als poëtisch beeld neer te zetten. Liefdevol buigt zij zich over wat voor de meesten afkeer opwekt. Dat is een gave,  want die liefde weet ze over te dragen waardoor een weerzinwekkend gegeven een onaardse schoonheid krijgt. lees meer

  • 2007: Dagblad van het Noorden, ‘Wenen om het lam Gods’

 Is dit een gewoon lammetje of het Lam Gods? Is de installatie misschien een eigentijdse vorm van de Pieta? De spanning die de lamsvideo wekt wordt gevoed door de vraag of het lammetje levend of dood is. lees meer

  • 2006: Omrop Fryslan, over expositie ‘doodsoorzaken’

Sy makket videofilmkes en romtlik wurk, en yn har wurk stiet de dea sintraal. Net in maklik ûnderwerp om sûnder al te folle wurden wat fan sjen te litten. Mar ik moat sizze, ek al wie it net in maklike tentoanstelling, it hat my de siken folslein benaam. lees meer

  • 2006: Stentor, ‘Koesteren en kwellen komen angstaanjagend dicht bij elkaar’

De bodem wordt in één klap weggeslagen onder de onschuld van pasgeboren baby’s, lammetjes, kuikens en hulpbehoevende bejaarden. Opvallend zijn de merkwaardige perspectieven waarvoor Bult en Hemmes kiezen. De ongebruikelijke gezichtshoeken waarin de taferelen worden vastgelegd en getoond versterken het besef dat er iets ongerijmds aan de hand is. En verder sluit de presentatie in alle opzichten aan bij actuele beeldende kunst die van sociale betrokkenheid wil getuigen. Allerlei verworvenheden en vormen van verwording in de maatschappij worden vlijmscherp en met open vizier tegemoet getreden. lees meer